AVARI - Obcanske sdruzeni

Homepage  |  Členové  |  Stanovy  |  Infostránka  |  Taurcon  |  Elfcon

Co jsme zač

Založeno v únoru 2004, i když neformálně fungovalo od roku 2001. Sdružení mělo devět členů, studentů z různých univerzit. Činnost oficiálně ukončilo 15. září 2012, když se oženil šestý člen.

Spojujícím prvkem a hlavní náplní sdružení byl zájem o fantasy, science-fiction a historii. Účelem sdružení byla především organizace setkání - conů - a jiných akcí se SF&F zaměřením, více ve stanovách.

Taurcon byl novější setkání zájemců o fantasy, historii a mytologii, jehož čtvrtý ročník se pořádal pod hlavičkou národního setkání příznivců sci-fi Parconu, jehož pořádání vyšlo v roce 2006 na nás. Kvůli potížím s místem konání a s časem a zájmy členů Avari bylo od pořádání dalších ročníků upuštěno. Elfcon byl oproti tomu už velmi zavedená akce pro menší společnost do cca sta lidí, která nabízela LARP a několik přednášek. Sdružení Avari předalo v roce 2007 jeho organizaci mladší generaci a do roku 2011, kdy se konal poslední ročník, tak již nebylo hlavním pořadatelem.

Více o dění a pojmech kolem science-fiction a fantasy se můžete dočíst na infostránce.

Odkazy:

Kontakt:

Avari, občanské sdružení
Heřmanova 12
170 00  Praha 7
Email: avari@avari.cz
IČO: 26651700